EVENTS.dir.bg | Блог за успешни събития

  [BG]   EN  
EVENTS.dir.bg | Блог за успешни събития

 
Рейтинг: 3.00
(1139)
Успешни СЪБИТИЯ
Събитийни НОВИНИ
Събитийни ПАРТНЬОРИ
ФОТО от СЪБИТИЯ
ВИДЕО от СЪБИТИЯ
Списък
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЯ - Добра практика и Съвети
БИЗНЕС Новини


Изпрати ИНФО Събитиен БЛОГ За Нас Контакти

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЯ - Добра практика и Съвети / Организация на събитие

Вземи в gLOG
07 Януари 07, 14:09 / Автор: Марина Ханджиева, Евентис
Събитийният мениджмънт – едно ново понятие на българския пазар

Събитийният мениджмънт като явление в България

Събитийният мениджмънт (СМ) е процес на организиране, планиране, координация, осъществяване и оценка на дадено събитие. Според някои специалисти всяко събитие е една възможност, възможност за успех или провал. Качествата на добрия мениджър се изразяват в това да умее да превръща всяка възможност в успех. Това означава да бъдат постигнати корпоративните цели на фирмата и клиентът да получи добавена стойност под формата на спестено време, нерви и пари.

Събитийният мениджмънт не е напълно нова и непозната услуга на българския пазар. Новото е ясната формулировка – "събитиен мениджър" и "събитиен мениджмънт", както и обособяването им като самостоятелно направление в маркетинга и като професия. Организатори винаги е имало по различни поводи – изложби, фестивали, спортни събития, чествания и годишнини, семинари и конференции. До скоро тези услуги се предлагаха от частни лица, специализирани в дадена област според самото събитие: рекламни агенции, туристически агенции и други. Това се явяваше по-скоро предлагане на организаторски услуги като спомагателни към други.

За обособяването на ясно определен СМ в България можем да говорим от средата на 90-те година на ХХ век, което е логично свързано с модернизирането на пазара на маркетинговите услуги в България като цяло. Днес вече можем да говорим за наличието на тясно специализирани български фирми в областта на събитийния мениджмънт.

Големите западни фирми пренасят в страната ни културата за употреба на специфичните маркетингови услуги. Тъй като СМ е нова за страната ни услуга, тя се ползва предимно от представителства и партньори на западни фирми, както търговски, така и в сектора на услугите. Все повече български фирми обаче започнаха да разбират необходимостта от тази услуга. Всичко опира до това да имаш културата да отделяш средства за услуги. За съжаление пазарът в България е повече продуктово ориентиран. Ще мине известно време, докато се заговори за модерен и развит пазар за СМ в България.

Професията "събитиен мениджър" – лични качества

Събитийният мениджър не е професия, която може да се научи в академична среда. Тя изисква много качества, които човек или ги има по рождение, или по някакъв начин са типични за характера, който си е изградил още в ранна възраст. На първо място, трябва да е много организиран. Защото ако не можеш да организираш себе си, няма да можеш да организираш много сложни процеси и събития. На второ място, събитийният мениджър трябва да е човек с много добър вкус, да прави нещата естетични, интересни, а не скучни и механични. Не на последно място, този човек трябва да е много уравновесен, да умее да балансира във всякаква ситуация, да управлява рисковете и да реагира умерено.

В България събитиен мениджър като професия се среща предимно в специализираните агенции, както и в някои тясно свързани със СМ фирми, институции и организации – ПР агенции, хотели, фестивални комплекси, ресторанти, т.е. ако съответната фирма в някакъв аспект се явява доставчик на услуги или стоки за СМ. Много рядко една фирма или организация може да си позволи да поддържа събитиен мениджър като позиция в кадровата си структура. Това се обяснява с еднократния характер на събитията. Те не са част от всекидневния живот на дадена компания или организация - случват се един или няколко пъти в годината и не е необходимо да се назначи човек, който да се занимава само с това. Изключение прави може би само събитийният маркетинг. Там нещата са обвързани с целогодишни маркетингови програми и са с по-висока честота. Но и в двата случая за всяка организация е икономически по-изгодно да ползва външна агенция за събитиен мениджър.

Погледнато от страната на доставчиците - там започва да става задължително. Например абсолютно задължително е един хотел, който предлага условия за събития (зали, кетъринг и др.), да има събитиен мениджър. Това е практика и на повечето големи хотели в България.

По мнения на западни специалисти свиването на пазара за специални събития през 2003 г. е било забележително, особено в САЩ. Може да се каже обаче, че за България годината беше добра. Проведоха се много и интересни събития, подкрепени от сериозни бюджети. Професията се развива, наблюдават се и по-творчески събития.

Видове СМ, най-разпространени видове СМ в България

Има различни класификации, но може да се каже, че най-общо са четири направления, определени от различните цели, които обслужват: корпоративен СМ – определен от две основни цели – да се чества дадено събитие или да се информира дадена публика. Към него спадат събития като семинари, конференции, презентации, обучения, както и церемонии по награждаване, официално откриване, годишнини, празнични събития; събитиен маркетинг – свързан с маркетингови цели, например търговски промоции, изложения, борси. В България особено популярни са търговските промоции, семплинги, дегустации, както и еднократните промоции, свързани с някакъв празник.

Събития с цел благотворителност – направление, което тепърва навлиза на нашия пазар.

Специални събития: като техника те се появяват по-късно. Ако до преди 15-20 години събитията са се разделяли на традиционни и специални (сложни за изпълнение, оригинални и наистина запомнящи се), то днешните изисквания задължават съвременните специалисти по СМ да превръщат всички събития в специални. Това са изисквания, наложени от модерните средства за комуникация и почти пълното отсъствие на ограничения на възможностите. За да се превърне едно събитие в успех, то трябва да бъде специално.

Всички гореизброени видове СМ са познати и се практикуват на нашия пазар. Като цяло преобладават корпоративният СМ и събитийният маркетинг. В областта на корпоративния СМ най-често се организират семинари, конференции, обучения, коктейли, презентации и чествания. Всички тези прояви често имат национален характер и в страната като цяло не съществуват ограничения за провеждането им. С модерни зали, техника, фирми за декорация и кетъринг разполагат всички големи градове и курортни центрове в страната. Още повече близките разстояния позволяват и разнообразие по отношение на местата за провеждане при събития с повтаряем характер – например годишни срещи, представяне на нови продукти на дадена компания.

През последните шест-седем години много активно се развива събитийният маркетинг в България. Наблюдава се по-професионална организация на традиционните за страната ни търговски изложения, борси и специализирани изложения. Вече има фирми за СМ, които се специализират изключително в областта на търговските изложения. Нараства както броят на организираните прояви, така и на градовете, в които се провеждат.

Голяма активизация се наблюдава и по отношение на търговските промоции, семплинги, дегустации, еднократни промоционни събития, така наречените below-the-line activities (BTL). Те са особено популярни при представяне на нови продукти както при бързооборотните стоки (хранителни стоки, перилни препарати, напитки), така и при някои дори бутикови стоки, например скъпа техника или селективна козметика. Често местата, където се провеждат, са свързани с директното предлагане на продукта – магазини и големи супермаркети, заведения, търговски комплекси или на места, където може да бъде намерена търсената публика за даден продукт – кина, спортни комплекси, увеселителни паркове, а понякога и на улицата. При еднократните промоции се залага на запомнящи се места с творчески ефект на цялостния сценарий и организация.

Източник: Marketing Avenue


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

1.75