EVENTS.dir.bg | Блог за успешни събития

  [BG]   EN  
EVENTS.dir.bg | Блог за успешни събития

 
Рейтинг: 3.00
(1139)
Успешни СЪБИТИЯ
Събитийни НОВИНИ
Събитийни ПАРТНЬОРИ
ФОТО от СЪБИТИЯ
ВИДЕО от СЪБИТИЯ
Списък
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЯ - Добра практика и Съвети
БИЗНЕС Новини


Изпрати ИНФО Събитиен БЛОГ За Нас Контакти

Събитийни НОВИНИ / Новини от събития

Вземи в gLOG
23 Април 14, 16:21 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Община Ветрино подобрява ефективността на работата на общинската администрация
Община Ветрино реализира проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Ветрино посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация”, чиято основна цел е усъвършенстване на организацията на работа и повишаване на ефективността на общинска администрация. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, "Приоритетна ос І "Добро управление", Подприоритет 1.1 "Ефективна структура на държавната администрация", Бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07.

В рамките на проекта ще бъде извършен функционален анализ в общинската администрация, ще бъдат изготвени мерки за оптимизация на администрацията и работните процеси и ще се актуализират нормативни и стратегически документи, което ще доведе оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси. Част от дейностите, които ще бъдат изпълнени по проект, е провеждането на съпътстващи обучения за служителите на Община Ветрино.

Успешното реализиране на проекта ще допринесе за оптимизиране на функциите на общинската администрация, повишена компетентност на служителите и подобряване координацията на работните процеси. „Чрез изпълнението на проекта ще се подобрят предоставяните от Общината услуги и обслужването на гражданите“, коментира Пламена Василева, ръководител на проекта.

Общата стойност на проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Ветрино посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация” е 85 446,72 лева. Проектът ще се изпълнява в период от 12 месеца.

За контакти и информация:
Община Ветрино
Тел.: 05161/89 80
e-mail: wetrino@yahoo.com

Този документ е създаден с финансовата помощ на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Ветрино и при никакви обстоятелства не отразява официалното становище на ЕС и Договарящия орган.

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0952