EVENTS.dir.bg | Блог за успешни събития

  [BG]   EN  
EVENTS.dir.bg | Блог за успешни събития

 
Рейтинг: 3.00
(1139)
Успешни СЪБИТИЯ
Събитийни НОВИНИ
Събитийни ПАРТНЬОРИ
ФОТО от СЪБИТИЯ
ВИДЕО от СЪБИТИЯ
Списък
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЯ - Добра практика и Съвети
БИЗНЕС Новини


Изпрати ИНФО Събитиен БЛОГ За Нас Контакти

Събитийни НОВИНИ / Новини от събития

22 Април 13, 17:06 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Пресконференция по проект „Осигуряване на достъпна информационно-комуникационна среда и национална кампания за миграционния феномен”
24 април 2013 година (сряда), 12:00 часа, гр. София, Пресклуб БТА
Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център ООД организира встъпителна пресконференция по проект „Осигуряване на достъпна информационно-комуникационна среда и национална кампания за миграционния феномен”, която ще се проведе на 24 април 2013 година (сряда) от 12:00 часа в Пресклуб БТА, гр. София.

В рамките на проекта ще бъде създаден първият за България единен информационен онлайн портал за имигранти. На интернет страницата, чиято концепция е съобразена с най-добрите европейски практики в областта на интеграцията на граждани от трети страни, имигратните ще могат да намерят полезна правна информация относно правото им на престой в страната, както и възможностите за достъп до трудовия пазар и здравноосигурителната система. Порталът ще помества и новини и другa практическа информация, засягаща ежедневието на имигрантите у нас.

По време на пресконференцията ще бъдат представени целите и дейностите по проекта, които ще спомогнат за осигуряването на устойчивост, подкрепа на развитието и функционирането на съществуващи информационни центрове за имигранти съгласно новата миграционна стратегия 2014-2020.

В пресконференцията ще участват:
  • Ева Любомирова, ръководител на проекта
  • Стоян A. Стоянов, Комуникационна агенция PRoWay


За проект „Осигуряване на достъпна информационно-комуникационна среда и национална кампания за миграционния феномен”
Проектът се изпълнява от Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център ООД и се финансира от Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни. Общата стойност на проекта е 49,990.00 лева. Основната цел е да бъде постиганата актуална и ефективна обществена информираност за провеждането на последователна и дълготрайна политика за гарантиране правата на имигрантите (ГТД), тяхната успешна интеграция в българското общество и по-доброто им взаимно разбиране, в изпълнение на Общите основни принципи (ООП) на ЕС по интеграция на имигранти (ГТД) в България. В рамките на проекта ще бъде осъществена информационна кампания, насочена към медиите и обществото, с цел повишаване осведомеността за миграционния феномен.


За допълнителна информация:

Мария Черешева
ПР и връзки с медиите

тел.: +359893386209
email: maria@enterprise.bg


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.Източник:

Комуникационна агенция PRoWay


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0936