EVENTS.dir.bg | Блог за успешни събития

  [BG]   EN  
EVENTS.dir.bg | Блог за успешни събития

 
Рейтинг: 3.00
(1139)
Успешни СЪБИТИЯ
Събитийни НОВИНИ
Събитийни ПАРТНЬОРИ
ФОТО от СЪБИТИЯ
ВИДЕО от СЪБИТИЯ
Списък
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЯ - Добра практика и Съвети
БИЗНЕС Новини


Изпрати ИНФО Събитиен БЛОГ За Нас Контакти

Успешни СЪБИТИЯ / Предстоящи обучения

Вземи в gLOG
22 Август 12, 10:23 / Автор: Expert Events
Втори Национален Семинар “ФИНАНСОВ АНАЛИЗ и ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ”, 17-18.09.2012 г.
“ИНТЕР АКАУНТ Файненшъл Сървисиз”, със съдействието на „ИНТЕР КЕПИТЪЛ ДИВЕЛЪПМЪНТ” и “EXPERT EVENTS”, има удоволствието да Ви покани на Втория Национален Семинар на тема: “АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ФИРМАТА. УМЕНИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ” - 17 и 18 септември 2012 г., гр. София, х-л “Сити Бест Уестърн”!
Семинарът има за цел да представи основните знания и умения в областта на финансовия анализ, начинът и методите за съставянето на финансови показатели и съотношения във фирмата и възможността за цялостно управление на финансовите резултати на бизнеса, за постигане на изключителна ефективност, чрез познаването и използването на ключови финансови съотношения.

Ще бъдат разгледани най-често използваните финансови съотношения, ясното описание което те дават за състоянието на бизнеса и възможностите които се откриват от тяхното разчитане и управление.

Ще бъдат представени основните принципи и техники на финансовото прогнозиране и планиране, в това число прогнозирането и планирането на приходите, разходите, ликвидността, амортизациите, данъчните ефекти и критичната точка на дейността на бизнеса. Ще бъдат приведени стратегии за увеличаване на приходите и намаляване на разходите за дейността.

Сред конкретните теми на Семинара са:

- Същността, видовете и целите на АНАЛИЗА на ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
- Анализа на БАЛАНСА на ФИРМАТА
- Анализа на АКТИВИТЕ и ПАСИВИТЕ
- Анализа на КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА и ЛИКВИДНОСТТА на предприятието
- Анализа на ПРИХОДИТЕ и РАЗХОДИТЕ, анализ на ИЗТОЧНИЦИТЕ на ПРИХОДИ и ИЗТОЧНИЦИТЕ на РАЗХОДИ
- ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ на ФИРМАТА и АНАЛИЗЪТ на ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ като ЕФЕКТИВЕН УПРАВЛЕНСКИ ИНСТРУМЕНТ
- ФИНАНСОВОТО ПЛАНИРАНЕ и ПРОГНОЗИРАНЕ на ФИРМЕНАТА ДЕЙНОСТ
- Краткосрочно и дългосрочно ФИНАНСОВО ПЛАНИРАНЕ
- Планиране на ПРИХОДИТЕ и РАЗХОДИТЕ на предприятието
- Управление на ЛИКВИДНОСТТА. Роля и ефект от ФИНАНСОВИЯ ЛЕВЪРИДЖ
- Съставянето на БЪДЕЩИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

Ще бъдат разяснени и онагледени примери относно съставянето на:

- Показателите за ликвидност и задлъжнялост - Показател за обща ликвидност (Current Ratio), Показател за бърза ликвидност (Quick/Acid Test Ratio), Показател за разполагаемия паричен поток (Free Cash Flow Ratio)
- Показателите за обращаемост на активите - Показател за обща обращаемост на активите (Total Asset Turnover Ratio), Показател за обращаемост на оборотния капитал (Working Capital Turnover Ratio), Показател за обращаемост на продукцията (Inventory Turnover Ratio), Показател за обращаемост на вземанията (Receivables Turnover Ratio)
- Показателите за рентабилност на фирмената дейност - Показател за рентабилност на печалбата (Profit Margin Ratio), Показател за рентабилност на оперативната печалба (Operating Profit Margin Ratio)
- Показателите за възвръщаемост - Коефициент за възвръщаемост на активите (Return on Assets-ROA), Коефициент за възвръщаемост на собствения капитал (Return on Equity-ROE)
- Показателите за пазарна стойност и растеж
- Схемата на Дю Пон (Return on Investments-ROI)

Семинарът е насочен към собствениците, управителите и мениджърите в търговските дружества, финансовите мениджъри и финансови специалисти, счетоводителите, представителите на банкови и небанкови финансови институции.

ЛЕКТОР на Семинара е г-н НИКОЛАЙ ВУТОВ – финансов експерт, бизнес консултант и преподавател в катедра „Финанси” на УНСС.

За да заявите своето участие във Втория Национален Семинар, моля посетете: http://www.expertevents.bg/events/view/15

Срокът за регистрация за Втория Национален Семинар е до 12 септември 2012 г.

Източник:
http://www.expertevents.bg

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1021