EVENTS.dir.bg | Блог за успешни събития

  [BG]   EN  
EVENTS.dir.bg | Блог за успешни събития

 
Рейтинг: 3.00
(1139)
Успешни СЪБИТИЯ
Събитийни НОВИНИ
Събитийни ПАРТНЬОРИ
ФОТО от СЪБИТИЯ
ВИДЕО от СЪБИТИЯ
Списък
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЯ - Добра практика и Съвети
БИЗНЕС Новини


Изпрати ИНФО Събитиен БЛОГ За Нас Контакти

Успешни СЪБИТИЯ / Предстоящи обучения

15 Май 12, 17:39 / Автор: EventsTeam
Шести Национален Семинар “УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ”, 28-29.05.2012
EXPERT EVENTS със съдействието на Правна кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” и „ИНТЕР КЕПИТЪЛ ДИВЕЛЪПМЪНТ”, има удоволствието да Ви покани на: Шестия Национален Семинар “УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ. ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ. АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ” – 28 и 29 май, гр. София, х-л „Сити Бест Уестърн”!
На Шестия Национален Семинар традиционно ще бъдат разгледани и обсъдени всички актуални теми в областта на производството на енергия от възобновяеми енергийни източници в България, както и последните промени както в Закона за енергията от възобновяеми източници, така и в останалата нормативна уредба на ВЕИ сектора и тяхното отражение върху осъществяването на инвестиционния процес в проекти за производство на енергия от ВЕИ.

Сред конкретните теми на Семинара са:

- Текущото състояние на сектора на възобновяемите енергийни източници в България. Очакваното развитие и бъдещето на производството на енергия от ВЕИ в България
- Последните влезли в сила промени в Закона за енергията от възобновяеми източници (ДВ бр. 29 от 10.04.2012 г.)
- Промените в подзаконовата нормативна рамка на ВЕИ сектора, очакваните промени в Закона за енергетиката (ЗИД на Закона за енергетиката)
- Новите моменти по отношение на присъединяването, проблемите с присъединяването, съдбата на заварените към датата на влизане в сила на ЗЕВИ проекти за производство на енергия от ВЕИ
- Нормативния режим за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръженията за производство на електроенергия от ВЕИ
- Актуалното развитие на технологиите във ВЕИ сектора. Развитието на пазара и нови и иновативни технологии
- Инвестиции в изграждането на покривни (градски) инсталации за производство на енергия от ВЕИ. Особености и основни стъпки в инвестиционния процес

Семинарът е насочен както към инвеститорите във ВЕИ проекти, предприемачите, консултантите на ВЕИ проекти и институциите, финансиращи проекти за производство на енергия от възобновяеми източници, така и към представители на областните, общинските и държавните администрации ангажирани с разработването и изпълнението на програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници.

Като лектори на Шестия Национален Семинар ще се включат:

г-жа КОСТАДИНКА ТОДОРОВА – Енергиен експерт, член на Управителния съвет на Конфедерацията на асоциациите за екологична енергия
г-жа МИЛЕНА ЯНУЗОВА – Експерт възобновяеми енергийни източници с дългогодишен опит в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Агенцията за устойчиво енергийно развитие
г-н ДИМИТЪР ДИМИТРОВ – Ръководител на отдел „Планиране и разширение на преносната мрежа” в НАЦИОНАЛНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ
г-н ВЕНЦИСЛАВ ЗАХОВ - Ръководител отдел "ЕЛЕКТРИЧЕСКИ РЕЖИМИ" в ЦЕНТРАЛНО ДИСПЕЧЕРСКО УПРАВЛЕНИЕ на ЕНЕРГИЙНИЯ СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР
г-н ПАВЕЛ Н. ЦАНЕВ – Управляващ съдружник в Правна кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ”
инж. ВЛАДИСЛАВА ГЕОРГИЕВА – Експерт възобновяеми енергийни източници, преподавател в Института за следдипломна квалификация на УННС

На Семинара са поканени и представители на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, за дискутиране на темата: "Нормативен режим за определяне на преференциалните цени за изкупуване на електрическата енергия произведена от ВЕИ".

За да заявите своето участие в Шестия Национален Семинар, моля посетете: www.expertevents.bg/events/view/12

Срокът за регистрация за Семинара е до 21 май 2012 г.

Източник:
www.expertevents.bg

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1164