EVENTS.dir.bg | Блог за успешни събития

  [BG]   EN  
EVENTS.dir.bg | Блог за успешни събития

 
Рейтинг: 3.00
(1139)
Успешни СЪБИТИЯ
Събитийни НОВИНИ
Събитийни ПАРТНЬОРИ
ФОТО от СЪБИТИЯ
ВИДЕО от СЪБИТИЯ
Списък
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЯ - Добра практика и Съвети
БИЗНЕС Новини


Изпрати ИНФО Събитиен БЛОГ За Нас Контакти

Събитийни НОВИНИ / Новини от събития

Вземи в gLOG
27 Април 12, 17:46 / Автор: Комуникационна агенция PRoWay
Да Винчи дентал лабор” ООД, спечели проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
Дейност 2 в сключения договор е „Обучения за придобиване на ключови компетенции”, чиято основна цел е подобряване на работната атмосфера в дружеството и бързата интеграция на новонаетите трудоустроени лица.
Информация за изпълнение на дейности по проект „Социално включване чрез нова заетост в Да Винчи дентал лабор” чрез обучение по ключови компетенции. Номер на проекта: BG051PO001-5.1.03-0012-C-0001, финансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

„Да Винчи дентал лабор” ООД, спечели проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1-03 „Шанс за всички”.

Дейност 2 в сключения договор е „Обучения за придобиване на ключови компетенции”, чиято основна цел е подобряване на работната атмосфера в дружеството и бързата интеграция на новонаетите трудоустроени лица.

Процесът на обучение включва в себе си три модула: „Умения за работа в екип”, „Управление на стреса и времето” и „Управление на конфликти в смесени колективи”. Изпълнител на дейността ще бъде външен изпълнител. Процедурата по тази дейност, както и самото обучение стартира съгласно плана за изпълнение на дейностите по проекта. Дейността включва изготвяне на учебни програми и графици, подготвяне и предоставяне на обучаемите необходимите материали и издаване на сертификати за проведени обучения.

В обучението ще бъдат включени служители на кандидата и лица, на които след приключването му ще им се осигури заетост в компанията на кандидата.

Инвестиране в знание, развитие на човешкия капитал и постигане на конкурентоспособност са целите на Лисабонската стратегия, към които всяка модерна и гъвкава компания се стреми. Придобиването на нови и разширяването на наличните личностни компетенции на обучаемите чрез проведените обучения е гаранция за постигане на адаптивност към условията на пазара на труда.


Като резултат от проекта ще бъде повишена не само личната квалификация на служителите, но и укрепен капацитет на екипа за управление на проектните дейности.

Оставаме на Ваше разположение за допълнителна информация и въпроси.

С уважение,

Емил Калинчев
Ръководител проект

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.102