EVENTS.dir.bg | Блог за успешни събития

  [BG]   EN  
EVENTS.dir.bg | Блог за успешни събития

 
Рейтинг: 3.00
(1139)
Успешни СЪБИТИЯ
Събитийни НОВИНИ
Събитийни ПАРТНЬОРИ
ФОТО от СЪБИТИЯ
ВИДЕО от СЪБИТИЯ
Списък
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЯ - Добра практика и Съвети
БИЗНЕС Новини


Изпрати ИНФО Събитиен БЛОГ За Нас Контакти

Успешни СЪБИТИЯ / Предстоящи обучения

Вземи в gLOG
06 Октомври 11, 08:15 / Автор: EventsTeam
Семинар: ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, 28.10.2011 г.
Кога: 28.10.2011 г. (петък)
Къде: гр. София, хотел "Принцес", зала "Европа"
Възможности за участие: Такса за участие: 140 лв. (крайна цена)
Организатор: TBM Consulting

Събитието:

ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

НОВИ ПРАГОВЕ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ЗОП

НОВИ ПРАВИЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ

НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПО ЗОП

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕДА ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ

ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Програма

09.00-09.30 Регистрация на участниците

09.30-11.00 Коментар на практическите проблеми и измененията в общите правила за възлагане на обществените поръчки.

- Промени в праговете за провеждане на процедури по ЗОП.

- Промени в правилата за осъществяване на предварителен контрол по чл.20а от ЗОП.

- Възможност за еднократна промяна на обявлението и документацията за участие.

- Текущ контрол, осъществяван от възложителя, върху работата на комисията

11.00- 11.15 Кафе пауза

11.15-13.15 Практически проблеми и промени в общите правила за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

- нови правила за участие на обединенията в процедурите по ЗОП;

- нови правила за участие на подизпълнителите в процедурите по ЗОП;

- изменение на правилата за разглеждане и оценка на офертите.

13.15-14.00 Обяд

14.00-15.30 Практически проблеми при изготвянето, сключването и изпълнението на договорите за възлагане на обществените поръчки.

Нови правила за изменение на сключения договор за възлагане на обществената поръчка.

Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана.

15.30-15.45 Кафе пауза

15.45-17.00 Изменение на правилата за оспорване актовете на възложителите. Ред за отстраняване на нарушения, установени от Европейската комисия.

17.00-18.00 Дискусии и консултации

Предвид предстоящите промени в правната уредба на обществените поръчки, в хода на семинара ще бъдат представени както настоящата практика, така и подготвените изменения.

Лектор: Милана Кривачка е утвърден специалист в областта на обществените поръчки, концесиите, държавната и общинска собственост, градоустройството (ЗУТ), както и гражданското и търговското право.Работи 10 години като държавен експерт в Дирекция ”Правна” на Министерския съвет в посочените области на правото. В това си качество участва активно в работните групи за изработването на проектите на ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения, както и на проектите на ГПК (изм.1997г.), Закона за концесиите, Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Закона за устройство на територията, както и на свързаните с тях подзаконови нормативни актове и др.

Дата на провеждане: 28.10.2011 г.

Времетраене: 1 ден- 9,30 ч. начало- 18.00 ч. край и раздаване на сертификати

Място на провеждане: гр. София, хотел Принцес, зала Европа

Такса за участие: 140 лв. (крайна цена)

В таксата са включени: зала, лектор, техническо оборудване, учебни материали, кафе, мин. вода, обяд, сертификат за обучението.

За контакти:

За повече информация: 0889 416 048 или office@tbm-bg.com

Източник:
www.tbm-bg.com

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0917