EVENTS.dir.bg | Блог за успешни събития

  [BG]   EN  
EVENTS.dir.bg | Блог за успешни събития

 
Рейтинг: 3.00
(1139)
Успешни СЪБИТИЯ
Събитийни НОВИНИ
Събитийни ПАРТНЬОРИ
ФОТО от СЪБИТИЯ
ВИДЕО от СЪБИТИЯ
Списък
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЯ - Добра практика и Съвети
БИЗНЕС Новини


Изпрати ИНФО Събитиен БЛОГ За Нас Контакти

Успешни СЪБИТИЯ / Предстоящи обучения

Вземи в gLOG
05 Май 11, 07:52 / Автор: Лега Консултинг
Провежда се Осми Национален Семинар "ПРАКТИКАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ"
Правна Кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” орзанизира Осми Национален Семинар "ПРАКТИКАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ": “ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ. МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ. ПРАКТИКА НА КОНТРОЛНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ” - 30 и 31 май 2011 г., гр. София, х-л “Park Inn”.
Семинарът се организира със специална насоченост към спецификите и особеностите на процедурите за възлагане и изпълнение на обществени поръчки финансирани със средства от Фондовете на Европейския съюз.

Сред темите на Семинара са:

- Ефективното провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки финансирани изцяло или частично със средства от Фондовете на Европейския съюз;
- Добрите практики при управление на процесите по планиране, подготовка, възлагане и изпълнение на обществените поръчки;
- Често допусканите грешки на съответните етапи от цикъла на управление на обществените поръчки;
- Практическите положения на предварителния контрол върху обществените поръчки;
- Несъответствията, водещи до налагане на финансови корекции при разходването на безвъзмездната финансова помощ по проекти финансирани от Фондовете на Европейския съюз;
- Правилата за участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки и изискванията към участниците при кандидатстване и изпълнение на обществени поръчки;
- Практическите аспекти на договорите за обществени поръчки. Възможностите за изменение, прекратяване и разваляне на сключените договори. Недействителност на договорите за обществени поръчки;
- Процедурите за последващ контрол върху обществените поръчки. Практиката на контролните органи - Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция;

Ще бъде изнесена и специална лекция на тема: „Методологията за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на Оперативните програми, съфинансирани от Структурните инструменти на ЕС, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство (ПМС № 134 на МС от 2010 г., изм. с ПМС № 339 на МС от 30.12.2010 г.)”, на която ще бъде разгледана тази така актуална към момента тема.

Лектори на Осмия Национален Семинар са:

- ИВАЙЛО СТОЯНОВ – Началник отдел “Предварителен контрол” на АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ;
- ПАВЕЛ Н. ЦАНЕВ, LL. M. - Управляващ съдружник в Правна кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ“;
- МАРИАНА КАЦАРОВА - Директор на Дирекция "Правно методологична" в СМЕТНАТА ПАЛАТА на Р България;

Източник:
www.legaconsulting.org

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1097