EVENTS.dir.bg | Блог за успешни събития

  [BG]   EN  
EVENTS.dir.bg | Блог за успешни събития

 
Рейтинг: 3.00
(1139)
Успешни СЪБИТИЯ
Събитийни НОВИНИ
Събитийни ПАРТНЬОРИ
ФОТО от СЪБИТИЯ
ВИДЕО от СЪБИТИЯ
Списък
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЯ - Добра практика и Съвети
БИЗНЕС Новини


Изпрати ИНФО Събитиен БЛОГ За Нас Контакти

Успешни СЪБИТИЯ / Предстоящи бизнес събития

Вземи в gLOG
21 Юни 10, 08:18 / Автор: EventsTeam
Официална церемония по връчване на Годишните банкови награди на вестник "Пари", 22.06.2010 г.
Годишните банкови награди на в. “Пари” продължават традицията на наградата за Банка на годината, която се връчва от 1992 г. с подкрепата на Министерството на финансите.
Годишните банкови награди на в. „Пари” са национално отличие за банкови институции в страната.

Годишните банкови награди на в. “Пари” продължават традицията на наградата за Банка на годината, която се връчва от 1992 г. с подкрепата на Министерството на финансите.

През 2010 г. медията си постави за цел да организира конкурса за пореден, тринадесети път, като подобри и актуализира методологията, използвана в досегашните издания на конкурса.

Как се присъждат наградите?

Присъждането на наградите в отделните категории се потвърждава и контролира от специално създадено за целта жури на конкурса. Целта и мисията на журито е да институционализира наградите и да допринесе за повече яснота и прозрачност на конкурса, което очакват и участниците от нас. За членове на журито сме поканили уважавани и независими експерти, които да помогнат за постигане на оптимално обективна оценка на критериите, които определят спечелването на наградите в различните категории.

Членове на журито на Годишните банкови награди:

Васил Райчев – регистриран одитор на свободна практика, заместник председател на Института на дипломираните експерт счетоводители. Дългогодишната му кариера включва отговорни позиции като съдружник в одиторската фирма „Делойт” Централна Европа и като финансов директор на големи предприятия. Бил е водещ или контролиращ качеството одитор при одитите на десетки банки в България, Македония, Сърбия, Хърватия и Словакия.

Диана Николаева - съдружник, ръководител на отдел “Сделки” в “Ърнст и Янг България”. Има над 20 години богат опит в областта на сливания и придобивания, финансов анализ, бизнес оценки, инвестиционни консултации, преструктуриране и приватизация. Работи за “Ърнст и Янг” от 1999 г. и е част от ръководния екип на компанията. Дипломиран член на Института на лицензираните финансови анализатори, САЩ, регистриран бизнес оценител, председател на управителния съвет на Камарата на професионалните оценители в България и член на Камарата на независимите оценители.

Димитър Димитров - изпълнителен директор и член на съвета на директорите на „Софарма Трейдинг” АД. Член на управителния съвет на КРИБ. През периода 2003 – 2004 заема длъжността изпълнителен директор и председател на съвета на директорите на „Санита Трейдинг” АД. Завършил е финансов мениджмънт в Стопанската академия “Д. А. Цанов” в Свищов, придобил е допълнителни квалификации, сред които „Капиталово бюджетиране на инвестиционни проекти”, „Портфолио мениджмънт”, „Риск мениджмънт – диверсификация на риска”.

Евгений Кънев - доктор по икономика, управляващ съдружник на финансово консултантската компания "Маконис". Бил е управляващ директор за Европа на американската компания Tello Corporation и директор „Корпоративни финанси” в KPMG България. В кариерата си на инвестиционен консултант е участвал в над 200 проекта за сливания и придобивания, бизнес оценки и финансирания в редица страни от Източна Европа и в Ирландия. Има магистърска степен по бизнес администрация от Illinois State University (USA) и диплома по финанси и счетоводство на Асоциацията на сертифицираните експерт счетоводители на Великобритания (ACCA). Лицензиран оценител на финансови институции и търговски предприятия.

Лена Русенова – доктор по икономика, главен икономист и програмен директор на КРИБ. В момента е член на European Economic and Social Committee, в EU,Brussels; член на Икономическия и социален съвет в София и член на Специализирания научен съвет по финанси, счетоводство и контрол при ВАК. Доцент в катедра „Финанси” в УНСС, София преподава „Парична теория и политика” и „Европейска монетарна и финансова интеграция”. В периода до 1995 година специализира в САЩ в Stanford University, Wharton School of the University of Pennsylvania, George Mason University и други. След 1996 е била последователно главен икономист и член на управителния съвет на БНБ, служител на Световната банка в България, член на Комисията за ценни книжа и фондови борси. Участвала е в множество конференции и е консултирала редица проекти на международни икономически организации и Световната банка.

Проф дикн Николай Неновски - професор в Университета в Орлеан, Франция, катедра STUDIUM, Право и Икономика и преподавател по теория на парите и международни финанси. Бил е съветник на министъра на финансите (2008 – 2009), член на икономическия съвет на президента и член на УС на БНБ (2002-2008)

Д-р Цветан Манчев – член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, член на Икономическия и финансов комитет към Европейския съюз, алтернативен член в Генералния съвет и член на Комитета за международни връзки на Европейската централна банка. Ръководител на Работна група 11 в диалога България – ЕС. Член на УС на Българската макроикономическа асоциация. Магистър по икономика от Университета за национално и световно стопанство и доктор по банково дело и финанси в СУ „Св. Климент Охридски”. Специализации в Световната банка, Националната банка на Финландия, Европейската комисия, Bayerische Landesbank, Централната банка на Англия, Централната банка на Франция, МВФ, Швейцарската национална банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, и др. Има дълъг професионален опит в банковия сектор. Започва като икономист в БНБ (1991-1993), заема последователно позициите старши икономист и началник на отдел „Макроикономически анализи” в БНБ (1993–1997) и директор в ДСК(1997-2001). Две години е изпълнителен директор на Агенцията за икономически анализи и прогнози (2001-2003). Преподавател по макроикономика и икономически и паричен съюз в СУ ”Св. Климент Охридски”. От 2003 г. е член на управителния съвет и подуправител на БНБ, ръководител на управление „Емисионно”.

Методика и категории:

За целите на тазгодишния конкурс банките ще бъдат оценявани по три агрегатни показателя: ефективност, динамичност и удовлетвореност на клиентите.

Банката, която бъде оценена най-високо и по трите показателя, ще спечели главната награда на конкурса „Банка на 2009”.

Категория „Ефективност”:

Ефективността е комплексна категория, която отразява рентабилността на банковите операции (печалба/приходи или печалба/инвестиции), тяхната оперативна ефективност (ресурс/резултат) и управлението на рисковете (кредитен, капиталов и ликвиден).

Категория „Динамичност”:

Категорията Динамичност измерва промяната в банковите показатели във времето, най-често спрямо предходната година. Най-подходящи са следните показатели: промяна на лихвени приходи, промяна на собствен капитал, промяна на кредитни активи и промяна на депозитите.

Категория „Банка на клиента”:

Измерването на успеха на банките сред съществуващите и способността им да привличат нови клиенти е трудно осъществимо, както заради голямото разнообразие от клиенти – физически лица, МСП, корпорации, други финансови институции, така и с оглед намирането на подробна информация за отношенията им с отделните групи клиенти. Съществуват разнообразни критерии, всички важни от гледна точка на клиентите, но не всички количествени: например, иновативни продукти, качество и бързина на обслужването, удовлетвореност на клиентите и др. За отразяването на влиянието на тези фактори ще се използва социологическа агенция, като особено внимание ще бъде обърнато на определяне на извадката и формулиране на въпросите.

--------------------------------------------------------------------------

Пълната информация за събитието може да откриете в
EventBox.bg - Бизнес събитията в Българияhttp://www.eventbox.bg/events/589

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1492