EVENTS.dir.bg | Блог за успешни събития

  [BG]   EN  
EVENTS.dir.bg | Блог за успешни събития

 
Рейтинг: 3.00
(1139)
Успешни СЪБИТИЯ
Събитийни НОВИНИ
Събитийни ПАРТНЬОРИ
ФОТО от СЪБИТИЯ
ВИДЕО от СЪБИТИЯ
Списък
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЯ - Добра практика и Съвети
БИЗНЕС Новини


Изпрати ИНФО Събитиен БЛОГ За Нас Контакти

Събитийни НОВИНИ / Новини от събития

Вземи в gLOG
18 Март 10, 12:58 / Автор: EventsTeam
Обучение за служители на общини от Югоизточния планов район по програма Административен капацитет бе проведено в Несебър
Представени бяха модели на системи на публично-частно партньорство на местно ниво.
В периода 10-13 март 2010 в х-л “Виго”, гр. Несебър, се проведе обучение за служители на общини от Югоизточния планов район, което е част от реализацията на проект “Създаване и утвърждаване на механизъм за успешни публично-частни партньорства в община Бургас и Югоизточния планов район”. Проектът е по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общините участници бяха Община Несебър, Община Поморие, Община Созопол, Община Руен, Община Ямбол, Община Стара Загора и Община Бургас. 

Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България” бе организатор на четиридневния курс като партньор на Община Бургас в провеждането на обучения по проекта за Община Бургас, общините от Югоизточния район и Община Варна. Преподаватели бяха висококвалифицирани експерти, участвали в направените анализи по предходните дейности и работили по подготовката на пилотния модел за ПЧП, специалисти с богат опит в процеса на реализация на ПЧП в страната и ЕС. Те разгледаха процеса на цялостно управление и реализиране на ПЧП на общинско ниво, постигайки ефективен баланс между теорията и практиката и създавайки реални предпоставки за доразвитие и усъвършенстване на обучаваните.

Участващите в обучението демонстрираха засилен интерес по темата за публично-частното партньорство и активно дискутираха с експертите реални казуси от практиката при реализиране на ПЧП на местно и регионално ниво.
В рамките на проекта бяха засегнати теми като идентифицирането, формализирането, финансирането, управлението и реализирането на ПЧП, конкретни фактори, обуславящи необходимостта от ПЧП и предимства произтичащи в процеса на работа. Експертите представиха резултатите от проведените анализи и проучвания, както и разработения конкретен пилотен модел. Разгледани бяха европейски практики в сферата на нормативната уредба и реалната реализация на ПЧП в Гърция, Испания, Чехия, Италия, Словения, Португалия. 

Последните дни бяха насочени към практическата част на обучението, като чрез провокиращи дискусии и реални казуси се постигна по-доброто усвояване и реализиране на процеса на публично-частното партньорство на местно ниво.

За повече информация: 

CEED България
Тел.02/ 819 42 43
18.03.2010 г.
гр. София

***Тази информация е създадена в рамките на проект „Създаване и утвърждаване на механизъм за успешни публично-частни партньорства в община Бургас и Югоизточен планов район” Договор реф. №: А08-14-38-С/10.02.2009, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Бургас и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Източник: http://press.dir.bg/_wm/news/news.php?nid=285253&df=45&dflid=3

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.121