EVENTS.dir.bg | Блог за успешни събития

  [BG]   EN  
EVENTS.dir.bg | Блог за успешни събития

 
Рейтинг: 3.00
(1139)
Успешни СЪБИТИЯ
Събитийни НОВИНИ
Събитийни ПАРТНЬОРИ
ФОТО от СЪБИТИЯ
ВИДЕО от СЪБИТИЯ
Списък
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЯ - Добра практика и Съвети
БИЗНЕС Новини


Изпрати ИНФО Събитиен БЛОГ За Нас Контакти

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЯ - Добра практика и Съвети / Организация на събитие

Вземи в gLOG
22 Ноември 09, 21:06 / Автор: Виктор Меламед, Ивент груп ЕООД
Ивент мениджмънтът става все по-креативен
През последните години се наблюдава трайна тенденция към популяризиране на тийм билдинг услугите в България. Пазарът на подобен род програми търпи закономерно еволюционно развитие, правопропорционално с нарастващото търсене, както и изисквания към разнообразие и съдържание от страна на клиентите.
Оптимизирането на работния екип е част от цялостната стратегия на една фирма за ползотворна, икономична и ефективна работа. Ето защо потърсихме мнението на ивент мениджъри за това как мобилизирането на служителите, тяхното обучение и развлечение са важни за постигането на по-ефективни бизнес резултати

Виктор Меламед
Ивент мениджър Ивент груп ЕООД

През последните години се наблюдава трайна тенденция към популяризиране на тийм билдинг услугите в България. Пазарът на подобен род програми търпи закономерно еволюционно развитие, правопропорционално с нарастващото търсене, както и изисквания към разнообразие и съдържание от страна на клиентите. Въпреки този постоянен тренд, трудно можем да заявим, че “компаниите-потребители” разполагат с теоретични и организационни компетенции, за да извлекат максимални ползи от тези програми. Ето защо ще се опитам по-подробно да опиша идейния характер на тийм билдинга и основните познания за успешното боравене с този продукт.

Понятието “тийм билдинг” у нас е с широко значение
Често тълкуването варира от традиционното клише и буквален превод “сплотяване на колективи” до леко иронизиращия и придобил вече разговорен характер синоним за “сядане на маса”. В известна степен правота може да се търси и в двете твърдения. Но най-важно е да се разбере, че тийм билдингът не е еднократно излизане и реализиране на определена програма за екипа на дадена фирма. Напротив, той започва много преди провеждането на въпросното мероприятие, още в офиса, където корпоративните лидери поставят основите на фирмената ценностна система. Тийм билдингът е цялостен процес по изграждане и заздравяване на комуникационните връзки между различните хора и отдели, подобряване на груповата динамика и мотивация в екипите и оптимизиране на работната ефективност, за които, съвсем разбираемо, се изисква време, подход и концепция.

Провеждането на ежегодна тийм билдинг програма е значим, но все пак само един елемент от цялостния план
В наши дни сме облагодетелствани от изобилието на инструменти за реализиране на предварителни проучвания сред екипите. Тази възможност поставя адекватен фундамент при изграждането на споменатия по-общ план за работа с колектива.
Ако приемем, че всяка фирма е изградила свой генерален и дългосрочен “тийм билдинг план” за работа, идва и следващата стъпка - подбор на конкретни програми. Основни категории са: Indoor, Outdoor, аналитичен тийм билдинг, вечерни програми, които по подразбиране се провеждат в извън работна атмосфера. Реализират се и програми в офиса, в града на фирмата клеиент и т.н., което дава възможност за по-голяма гъвкавост и разнообразие в осъществяването
на търсените цели.

Продуктовият каталог се разработва спрямо нуждите на двата основни вида организации на българския пазар

Фирмите, чиято приоритетна цел е да изградят устойчив и мотивиран екип и тези, за които текучеството на кадри е по-обичаен процес. За да реагира на неблагоприятната икономическа ситуация ивент мениджмънтът разработва различен тип по-гъвкави програми. Все по-популярни стават профилираните модули за компании, засегнати от кризата.
Като тийм билдинг процес може да се окачестви почти всяко действие, което провокира извършването на колективна работа и активна комуникация между участниците. За тази цел се категоризират и систематизират хобитата и интересите на различните хора. Нещата, които харесват, се превръщат в катализатор на екипното изграждане.

Насоките, в които традиционно работим, са: креативни, арт, иновативни, артистични, бизнес симулации, енергизиращи, релаксиращи, интелектуални, динамични и физически, обучителни и благотворителни. Тези програми се реализират най-често в шаблонен за участниците вид. Целта е да се избегне непредсказуемостта на новото и различното. В някои случаи се разработва изцяло нова програма, чиято цел е да отговори по подходящ начин на поставените критерии. Най-често това се случва при дълготрайни взаимоотношения с клиента, когато има делегирана задача по изграждане на цялостен процес по развитие на по-добри колективни взаимоотношения.
Тийм билдингът остава един от ключовите елементи при изграждането на ефективен екип. Няма да е пресилено твърдението, че в наши дни, белязани от световната финансова криза, той играе още по-съществена роля. По-креативните тийм билдинг агенции адаптираха ценово и съдържателно серия свои програми, така че клиентите да извлекат максимална полза. Именно в тези трудни времена копании и тийм билдинг агенции осъзнаха най-силно нуждата един от друг.

За контакти:


Ивент груп ЕООД
ул. Фредерик Жолио Кюри 75
тел.: 0893 340 175
www.eventgroupbg.com

Източник:
Списание "Твоят бизнес"

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1292