EVENTS.dir.bg | Блог за успешни събития

  [BG]   EN  
EVENTS.dir.bg | Блог за успешни събития

 
Рейтинг: 3.00
(1139)
Успешни СЪБИТИЯ
Събитийни НОВИНИ
Събитийни ПАРТНЬОРИ
ФОТО от СЪБИТИЯ
ВИДЕО от СЪБИТИЯ
Списък
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЯ - Добра практика и Съвети
БИЗНЕС Новини


Изпрати ИНФО Събитиен БЛОГ За Нас Контакти

Събитийни НОВИНИ / Прес съобщения

Вземи в gLOG
08 Януари 09, 15:18 / Автор: Viveka Positive Communications
Приет е първият проект по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007- 2013 г./
Проектът е за създаване на рибно стопанство край Пловдив по Мярка 2.1 “Производствени инвестиции в аквакултурата”.


На снимката (отляво надясно): Веселин Денчев – управител на „Екофиш” ООД предава проекта на експерт от териториалното звено на ИАРА – Пловдив


Първият проект по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/ на „Екофиш” ООД, гр. Пловдив беше официално приет в териториалното звено на ИАРА – гр. Пловдив в присъствието на заместник-министърът на земеделието и храните г-н Бюрхан Абазов и изпълнителният директор на ИАРА г-н Пламен Камбуров.

Проектът „Изграждане на специализирана база за изкуствено размножаване и отглеждане на стопански и застрашени от изчезване видове риба” е за създаване на рибно стопанство в село Яким Груево край Пловдив и е по Мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата”. Срокът за реализиране на проекта е 2 години. Ще бъде изградено стопанство на площ от 20 декара. В него ще се отглеждат есетрови риби за добив на черен хайвер, за зарибителен материал и традиционни видове риба – шаран, европейски сом и толстолоб за нуждите на рибопроизводителите в страната.

След като проектът постъпи в едно от 27-те териториални звена на ИАРА по място на извършване на инвестицията, кандидатът за финансово подпомагане получава своя уникален номер. Процесът по обработка на документацията на място е в рамките на 3 дни, след което пълният комплект документи се изпраща в Централното управление на ИАРА. В рамките до 3 месеца, експертите от агенцията извършват административни проверки на представените документи и заявените данни, включително проверка за допустимост на кандидатите, дейностите и разходите, както и проверка на място. След изтичане на определените срокове, кандидатът се уведомява писмено за одобрение или отхвърляне на проекта.

Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/ стартира на 11 ноември 2008 г., а от 6 декември 2008 г. потенциалните бенефициенти могат да подават проекти в ИАРА по първите мерки - Мярка 1.3 „Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност” и Мярка 2.1 “Производствени инвестиции в аквакултурата”.

# # #

Мярка 1.3 „Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност”

Безвъзмездната финансова помощ по мярка 1.3 „Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност” е в размер на 40 % от одобрените и реално извършени инвестиционни разходи. 75 % от тях се осигуряват от Европейския фонд по рибарството, а останалите 25 % са средства от националния бюджет. Минималният размер на помощта за един проект не може да бъде по-малък от левовата равностойност на 1 000 евро. Инвестицията по одобрен проект се реализира в рамките до 12 месеца. За подпомагане могат да кандидатстват юридически лица или еднолични търговци, като кандидатите трябва да са собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на ИАРА.

Мярка 2.1 “Производствени инвестиции в аквакултурата”

При мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата”, безвъзмездната финансова помощ е в рамките на 60 % от одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, но не повече от левовата равностойност на 1 000 000 евро за проект. От тях 75 % ще бъдат осигурени от Европейския фонд по рибарство, а 25 % е национално съфинансиране. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по проект не трябва да бъде по-малък от левовата равностойност на 10 000 евро. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за целия програмен период за един кандидат по тази мярка не може да е повече от левовата равностойност на 2 000 000 евро. Максималната продължителност за изпълнение на инвестицията по одобрен проект е до 24 месеца. За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, регистрирани като земеделски производители, както и юридически лица или еднолични търговци. За съществуващи обекти предмет на подпомагане, да са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на Закона за рибарството и аквакултурите.

За повече информация:

Красимира Кунчева + 359 2 980 45 87

Източник:
Viveka Positive Communications

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.097