EVENTS.dir.bg | Блог за успешни събития

  [BG]   EN  
EVENTS.dir.bg | Блог за успешни събития

 
Рейтинг: 3.00
(1139)
Успешни СЪБИТИЯ
Събитийни НОВИНИ
Събитийни ПАРТНЬОРИ
ФОТО от СЪБИТИЯ
ВИДЕО от СЪБИТИЯ
Списък
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЯ - Добра практика и Съвети
БИЗНЕС Новини


Изпрати ИНФО Събитиен БЛОГ За Нас Контакти

Събитийни НОВИНИ / Прес съобщения

Вземи в gLOG
24 Ноември 08, 14:38 / Автор: InterImage
Над 3 млн. евро от програма ФАР усвоени по правилен начин за трансгранично сътрудничество България-Гърция
Представяне на резултатите на 29 грантополучателя общини и НПО.
На, 21 ноември 2008 г., на специална среща с пресконференция бяха представени резултатите по успешно приключилия проект на Програма ФАР ‘Техническа помощ за изпълнение на Грантова схема за икономическо развитие и насърчаване на заетостта по границата България – Гърция в регионите на Благоевград, Кърджали, Хасково и Смолян'. Проектът бе осъществен в периода декември 2007 – ноември 2008 г. Общият размер на Грантовата схема (изпълнените дейности) е 3 011 419,98 евро.

На срещата присъстваха отговорни служители на Изпълнителната агенция Програма ФАР, Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ), представители на грантополучателите и консултантите по проекта - Пол Консултинг, Германия, и българската Джей Ай Ти Консултинг.

От страна на МРРБ участие взеха Силвия Тенева, началник отдел „Наблюдение и контрол на изпълнението” и Ирена Николова, старши експерт „Изпълнителна агенция програма ФАР” от МРРБ.

Резултатите представиха тим лидера на проекта Габриеле Бонафеде от Пол Консултинг и Людмила Атанасова, „Експерт ПР и комуникации” на проекта и управител на Джей Ай Ти Консултинг.

Силвия Тенева сподели пред медиите: „При последните такива проекти се наблюдава тенденцията ролята на консултанта все повече да намалява и да се увеличава активността на неправителствените организации от даден регион. Този проект е един от малкото, напълно завършени и то с ясни положителни резултати, но все пак за устойчивостта на постигнатите резултати е важно да се има визия от самите общини как постигнатото ще се съхрани и развие.”

Габриеле Бонафеде, обобщи: „При първите проекти, финансирани по програма ФАР екипите се състояха предимно от чужди експерти. По този проект всички експерти освен мен са българи. Радвам се да отбележа, че българите вече успешно могат сами да движат подобни проекти.”
Двадесет и деветте бенефициенти по грантовата схема са български неправителствени организации (НПО) и общини от районите Благоевград, Смолян, Хасково и Кърджали съвместно с техни гръцки партньори – университети, общини, училища и НПО. Всички те спечелиха безвъзмездно финансиране от Европейския съюз по договори с Изпълнителна агенция ФАР на МРРБ.

На пресконференцията беше представена и издадената книга (компендиум), която представя бенефициентите и постигнатите резултати по всеки проект. Книгата е разделена на две части с информация на български и английски език и снимки на обектите, изградени или възстановени по проектите с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Повече за проекта

Проектът за Техническа помощ оказа съдействие за насърчаване на трансгранични дейности за икономическо развитие и повишаване на заетостта в района България-Гърция, осигури текущ мониторинг, оперативен и финансов контрол на изпълнението на грантовите проекти за Изпълнителната агенция ФАР на МРРБ и предостави практически наръчник за работа по грантови проекти, консултации по местата на изпълнението на дейностите, обучения и активен Хелпдеск по възникнали ежедневни въпроси на грантополучателите във връзка с изпълнението. Изграденият Интернет сайт по проекта www.gs2005.org. ще продължава да изпълнява функциите си на виртуален форум и източник на полезна информация за бенефициентите в бъдещата им работа.

Голяма част от финансираните проекти са за създаване и пускане в действие на българо-гръцки местни бизнес центрове за предоставяне на консултации, услуги и обучение с цел икономическо развитие на района и организациите. За да бъдат ефективни тези центрове, са извършени строителни работи и реконструкция на сгради и работни помещения и е закупено оборудване. Друга част от грантовите проекти реализират меки мерки за създаване на бази данни, интерактивни интернет портали, програми за обучение и обмен на полезен опит и добри практики с партньрските гръцки организации.

На снимката: (Отдясно наляво)

Г-н Габриеле Бонафеде, Тим лидер на проекта и Управител на Phol Consulting, Германия

Г-жа Людмила Атанасова, Експерт PR и комуникации на проекта и Управител на JIT Consulting

Г-жа Силвия Тенева, МРРБ, Началник отдел „Наблюдение и контрол на изпълнението”

Г-жа Ирена Николова, МРРБ, Старши експерт „Изпълнителна агенция програма ФАР”

За допълнителна информация:

Виктория Иванова
PR & Media relations Manager
InterImage
+359 2 865 05 86
+359 89 565 58 22
victoria.ivanova@interimage.bg

Людмила Атанасова
Управител
JIT Consulting Ltd.
+ 359 02 983 6704
LA@jit-consulting.com

Източник:
InterImage

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0946