EVENTS.dir.bg | Блог за успешни събития

  [BG]   EN  
EVENTS.dir.bg | Блог за успешни събития

 
Рейтинг: 3.00
(1139)
Успешни СЪБИТИЯ
Събитийни НОВИНИ
Събитийни ПАРТНЬОРИ
ФОТО от СЪБИТИЯ
ВИДЕО от СЪБИТИЯ
Списък
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЯ - Добра практика и Съвети
БИЗНЕС Новини


Изпрати ИНФО Събитиен БЛОГ За Нас Контакти

Събитийни НОВИНИ / Прес съобщения

Вземи в gLOG
22 Февруари 08, 12:50 / Автор: Майкрософт България
Майкрософт прави стратегически промени в технологията и бизнес практиката си с цел разширяване на оперативната съвместимост
Новите принципи и действия за взаимна съгласуваност и оперативна съвместимост ще увеличат откритостта на ключови продукти.
22.02.2008 г., София - На 21 февруари Майкрософт обяви пакет от широкообхватни промени в технологията и бизнес практиките, целящи увеличаване откритостта на своите продукти и задействане на по-голяма оперативна съвместимост, възможности и избор за програмистите, партньорите, клиентите и конкурентите.

По-конкретно, Майкрософт прилага четири нови принципа за оперативна съвместимост сред своите високопродуктивни бизнес продукти: (1) осигуряване на отворени връзки; (2) налагане на преносимост на данните; (3) подобряване помощта за промишлените стандарти и (4) поощряване на по-открито ангажиране с клиентите и индустрията, включително с общностите-поддържници на отворения код.

“Тези стъпки представляват важна крачка и значителна промяна в това как споделяме информация за нашите продукти и технологии,” каза изпълнителният директор на Майкрософт Стив Балмър. “За последните 33 години ние сме споделили доста информация със стотици хиляди партньори по света и сме спомогнали за изграждането на индустрията, но днешното обявление представя едно значително разширяване към още по-голяма прозрачност. Нашата цел е да наложим по-голяма оперативна съвместимост, възможности и избор за клиентите и програмистите от индустрията, като правим нашите продукти по-отворени и споделяме повече информация за своите технологии.”

Според Рей Ози, главен софтуерен архитект на Майкрософт, обявлението на компанията отразява значението, което отделните личности и бизнесът отдават на лекотата на споделяне на информация. И тъй като хетерогенността е закон в строежа на предприятието, взаимната съгласуваност между приложенията и услугите е станала ключово изискване.

“Клиентите имат нужда всичките им доставчици, включително и специално Майкрософт, да доставят софтуер и услуги, които са достатъчно гъвкави, така че всеки програмист да може да използва техните открити интерфейси и данни с цел ефективно интегриране на приложения или за съставяне на изцяло нови решения, “ каза Ози. “Чрез увеличаване отвореността на нашите продукти ние ще осигурим на програмистите допълнителна възможност за обновяване и доставяне на полза за своите клиенти.”

“Принципите и действията, обявени днес от Майкрософт, са много важно разширяване на нейните усилия за налагане на взаимната съгласуваност на операциите,” каза Манфред Уанглър, вицепрезидент по корпоративни изследвания и технологии, софтуер и инженеринг на Сименс. “Докато Майкрософт осъществи значителен напредък във взаимната съгласуваност през последните няколко години, включително работейки с нас по Изпълнителния съвет по оперативна съвместимост на клиентите, днешната новина извежда ангажираността на Майкрософт в областта на оперативната съвместимост на изцяло ново ниво.”

“Принципите и действията за оперативна съвместимост, обявени днес от Майкрософт, ще облагодетелстват широкото ИТ съсловие,“ каза Томас Вогел, началник Управление на информацията на Новартис Фарма. “Осигуряването на отворени връзки към високопродуктивните продукти на Майкрософт дава значителни възможности за широкото мнозинство програмисти на софтуер, което ще подпомогне насърчаването на взаимната съгласуваност, възможности и избор на пазара. Очакваме конструктивен, структуриран и многостранен диалог, който да осигури движената от основните акционери еволюция на тези принципи и действия.”

Принципите и действията за оперативна съвместимост, обявени днес, се отнасят към следните високопродуктивни продукти на Майкрософт: Windows Vista (включително .NET Framework), Windows Server 2008, SQL Server 2008, Office 2007, Exchange Server 2007 и Office SharePoint Server 2007, и бъдещите версии на тези продукти. Най-важното от конкретните действия, които Майкрософт предприема за изпълнение на новите си принципи на взаимна съгласуваност, са описани по-долу:

   • Осигуряване на отворени връзки към високопродуктивни продукти на Майкрософт. За да осигури връзка с продукти на трети страни, Майкрософт ще публикува на своя уеб сайт документация за всички програмни интерфейси (API) и протоколи за комуникация в своите високопродуктивни продукти, които се използват от други продукти на Майкрософт. Програмистите нямат нужда да получават лиценз или да плащат за лиценз или друга такса за достъп до тази информация. Отвореният достъп до тази документация ще осигури програмисти на трети страни да могат да се свързват с ключовите продукти на Майкрософт точно както вътрешно го правят другите продукти на Майкрософт. 

          o Като незабавна следващата стъпка, считано от днес, Mайкрософт открито ще публикува в MSDN над 30,000 страници документация за клиентски и сървърни протоколи на Windows, които преди бяха налични само по лиценз за търговска тайна чрез Програмата за сървърен протокол на работна група на (WSPP) и Програмата за комуникационен протокол на Майкрософт (MCPP). В идващите месеци ще бъде публикувана протоколна документация за още продукти, като Office 2007 и всичките други ключови продукти, обхванати от тези принципи. 

          o Майкрософт ще посочи на своя уеб сайт кои протоколи са обхванати от патенти на Майкрософт и ще лицензира всички тези патенти при разумни и недискриминиращи условия, с ниски (роялти) такси. За да подпомогне заинтересуваните да разгледат даден патентен лиценз, Майкрософт ще даде списък на конкретни патенти на Майкрософт и патентни приложения, които обхващат всеки протокол.

          o Майкрософт осигурява споразумение да не преследва съдебно програмистите, използващи отворен код за разработване и нетърговско разпространение на приложения на тези протоколи. За разработката на продукти тези програмисти ще могат да използват документацията безплатно. Фирмите, ангажирани с търговското разпространение на тези приложения на протоколи ще могат да получат патентен лиценз от Майкрософт, както и предприятия, които получават тези приложения от дистрибутор, не притежаващ такъв патентен лиценз.

   • Документиране как Майкрософт подпомага индустриалните стандарти и разширения. За повишаване прозрачността и налагане взаимната съгласуваност и оперативна съвместимост, когато Майкрософт подкрепя даден стандарт в продукт, той ще работи с други главни приложители на стандарта за постигане на здрави, последователни взаимно съгласувани изпълнения в голям диапазон от широко разпространени продукти. 

          o Майкрософт ще документира за програмиращото съсловие как подкрепя такива стандарти, включително тези разширения на Майкрософт, които влияят върху взаимната съгласуваност с други приложения на тези стандарти. Тази документация ще бъде публикувана на уеб страницата на Майкрософт и ще е достъпна без лиценз, роялти или друга такса. Тези действия ще позволят програмисти на трети страни, прилагащи стандартите, да разберат как даден стандарт се използва в продукт на Майкрософт и ще насърчат подобряване на взаимната съгласуваност за клиентите. Майкрософт ще даде списък на всеки от своите патенти, които обхващат всяко от тези разширения и ще осигури патентни лицензи при разумни и недискриминиращи условия.

   • Подобряване на Office 2007 с цел осигуряване на по-голяма гъвкавост на документните формати. За да наложи изборът на потребителя измежду документните формати, Майкрософт ще разработи нови приложни интерфейси за програми (API) за приложенията Word, Excel и PowerPoint в Office 2007, за да могат програмистите да включват допълнителни документни формати като подразбиращи се при запаметяване на документи.

   • Стартиране на инициативата за взаимна съгласуваност на отворения източник. За да наложи и направи възможна повече съгласуваност на операциите между технологиите на търговски и съсловни отворени източници и продукти на Майкрософт, тази инициатива ще осигури ресурси, помощни средства и събития, включително лаборатории, плъг-фестове, техническо съдържание и възможности за текущо съвместно разработване.

   • Разширяване на индустриалния обхват и диалог. Ще бъде създаден текущ диалог с клиентите, програмистите и откритите съсловия чрез форум по взаимната съгласуваност. В добавка, ще бъде стартирана инициатива за документална съвместимост, която да засегне обмена на данни между широко разпространените формати.

Изпълнителният съвет по оперативна съвместимост на клиентите, съветническа организация основана през 2006 г., състояща се главно от ръководни служители в сферата на информационните технологии от повече от 40 фирми и правителствени органи по света, ще съветва и насочва Майкрософт в работата съгласно тези принципи и действия. Пълният текст на новите принципи на Майкрософт за оперативна съвместимост и пълният списък от действията, които предприема Майкрософт, може да намерите на http://www.microsoft.com/presspass/presskits/interoperability/default.mspx.
Обявените днес принципи и действия за оперативна съвместимост отразяват променената правна картина за Майкрософт и ИТ индустрията. Те са важна стъпка напред за компанията в постоянните й усилия за изпълнение на отговорностите и задълженията, очертани в решението на Първоинстанционния Европейския съд през м.септември 2007 г.

“Както казахме, веднага след решението на Първоинстанционния Европейски съд от миналия септември, Майкрософт е решен да предприеме всички необходими стъпки, за да осигури пълното ни съответствие с европейските закони,” каза Брад Смит, Генерален съветник на Майкрософт. “Чрез тази инициатива ние обявяваме, че поемаме отговорността да изпълняваме принципите в частта от решението на Първоинстанционния Европейския съд за взаимната съгласуваност във всички ключови продукти на Майкрософт. Ние ще предприемем допълнителни стъпки през следващите седмици за да обхванем останалата част от решението на Първоинстанционния Европейския съд и сме решени да осигурим пълна информация за Европейската комисия, за да може тя да оцени всички тези стъпки.”
За Майкрософт
Основана през 1975, Microsoft (Nasdaq “MSFT”) е световен лидер в софтуера, услугите и решенията, които помагат на хората и бизнеса да реализират пълния си потенциал.
#########

За повече информация, само за пресата:
Rapid Response Team, Waggener Edstrom Worldwide for Microsoft, (503) 443-7070, rrt@waggeneredstrom.com

Източник: Майкрософт България

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1543