EVENTS.dir.bg | Блог за успешни събития

  [BG]   EN  
EVENTS.dir.bg | Блог за успешни събития

 
Рейтинг: 3.00
(1139)
Успешни СЪБИТИЯ
Събитийни НОВИНИ
Събитийни ПАРТНЬОРИ
ФОТО от СЪБИТИЯ
ВИДЕО от СЪБИТИЯ
Списък
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪБИТИЯ - Добра практика и Съвети
БИЗНЕС Новини


Изпрати ИНФО Събитиен БЛОГ За Нас Контакти

Календар
«« юли 2020 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

31.07.09
09:00 - 0 h 0 s
Семинар на тема: „Мениджмънт на енергийна ефективност"
Кога: 30-31 юли 2009 г. (четвъртък-петък)
Къде: София, “ГУСВ – Център за професионално обучение”, бул. “Цар Борис III” 54, етаж 4
Достъп: Такса участие
Организатор: “ГУСВ – Център за професионално обучение” ЕООД и Български национален комитет по промишлена енергетика

Продължава от 30 юли

Събитието: “ГУСВ – Център за професионално обучение” ЕООД, съвместно с Български национален комитет по промишлена енергетика, организират двудневен Семинар на тема: „Мениджмънт на енергийна ефективност в индустрията“.

В условията на настъпилата криза в нашата икономика е от изключителна важност разходите на енергийни ресурси в производствените процеси на предприятията да бъдат сведени до минимум, което да стабилизира икономическото им състояние.

Лектори: 


Инж. Любен Машкин
Председател на БНКПЕ, дългогодишен научен работник в областта на промишлената енергетика, ръководител на авторския колектив, разработил Методическите указания и автор на Единната методика за съставяне и анализ на енергийни баланси на промишлените предприятия, на основата на която са разработени Методическите указания.

Доц. д-р инж. Петьо Гаджанов
ТУ София, Катедра „Топло и ядрена енергетика”, специалист по горивни процеси и уредби, индустриални и енергийни котелни агрегати, промишлени пещи, гориво и топло-снабдителни системи и др.
Доц. д-р инж. Васил Господинов
ТУ София, Катедра „Електроенергетика”, Декан на Електротехническия факултет, специалист по електрообзавеждане и електроснабдяване на промишлени предприятия и др.

Обучение на Ваши специалисти:

v енергетици,
v технолози,
v гл.инженери,
v директори/управители,

във връзка с обследванията за енергийна ефективност и практически приложения, които съгласно Закона за енергийната ефективност са: задължителни за всички индустриални енергопотребители, консумиращи над 3000 MWh/год., за останалите са препоръчителни. 

Ще бъдат разгледани практически аспекти на приложението на МЕТОДИЧЕСКИТЕ УКАЗАНИЯ с използване на дългодишния опит от дейността по енергийните баланси на промишлените предприятия в нашата страна.

Обучението ще се извършва по утвърдените от Министъра на икономиката и енергетиката „МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ за обследване на енергийна ефективност в промишлени системи” и „МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ за фирмени стандарти за енергийна ефективност”.
Участниците ще получат екземпляр от отпечатаните Методически указания и CD.

Такса за участие: 447 лв., без ДДС за един участник.

Таксата включва: разходи за лектори, организационни разходи, разходи за учебни материали и др., 2 обяда, 4 кафе-паузи и вечеря-коктейл.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

1 ден: 16.07.2009г. / 23.07.2009 г.

Начало на семинара: 9.00 ч.

Методически указания за обследване на енергийна ефективност в промишлени системи /МУОЕЕ/.

9.00 ч. – 10.30 ч.
1.Основни положения при съставяне на енергийните баланси.
- характеристика на енергийните баланси;
- методи за съставяне на енергийните баланси;
- форми на съставяне на енергийните баланси;
- агрегатни енергийни баланси.
Лектор – Л. Машкин
10.00 ч. – 10.30 ч. - кафе-пауза

10.30 ч. – 12.00 ч.
2. Основни положения при анализа на енергийните баланси.
- задачи на анализа на енергийните баланси;
- структуриране на енергийните разходи;
- основни показатели за използването на енергията;
- методика за анализ на енергийните баланси
Лектор – Л. Машкин
12.00 ч. – 13.30 ч. обяд

13.30 ч. – 15.00 ч.
3. Основни положения при усъвършенстване на енергийните баланси
- разработване на мерки за икономия на горива и енергия;
- степени на усъвършенстване на енергийните баланси
4. Основни положения при реализация на енергийните баланси
- условия за реализация ;
- общи указания, регламентиращи дейността по енергийните баланси;
- етапи за изпълнение на дейността по енергийните баланси.
Лектор – Л. Машкин
15.00 ч. – 15.30 ч. - кафе-пауза

15.30 ч. – 17.00 ч.
5. Приложения 2 и 3 от МУОЕЕ
Приложение 1 – Основни понятия, използвани в дейността по енергийните баланси.
Приложение 4 – Практическо приложение на МУОЕЕ в промишлена система.
Лектор – Л. Машкин

18.00 ч. – заключителна вечеря - коктейл
2 ден: 17.07.2009г. / 24.07.2009 г.

НАЧАЛО: 09.00 ч. – 9.45 ч.
Методически указания за фирмени стандарти за енергийна ефективност /МУФСЕЕ/.
1. Основни изисквания
2. Приложения
Лектор – Л. Машкин

9.45 ч. – 10.15 ч. - кафе - пауза

10.15 ч. – 12.30 ч.
Информация за нормативни документи.
1. Проект на Енергийна стратегия на България до 2020 г.
2. Представяне на Българския енергиен холдинг
Лектор – Л. Машкин

12.30 ч. – 13.00 ч. обяд

13.00 ч. – 15.00 ч.
Практически аспекти на определяне показателите на горивата и топлинната енергия в енергийните баланси.
Лектор – П. Гаджанов

15.00 ч. – 15.30 ч. - кафе-пауза

15.30 ч. – 17.30 ч.
Практически аспекти на определяне показателите на електрическата енергия в енергийните баланси.
до Лектор - В. Господинов


ТАЛОН - ЗАЯВКА

1. Име, фамилия:
От .............................................................. длъжност ..................................................
2. Фирма/организация .................................................................................................
МОЛ ................................................................. Булстат .............................................
Гр. ……………………......ул. ..................................................... N. ........ бл. ............
Тел: ................................... факс: ................................ e-mail: ………………………
GSM за контакти …….......................................
Заявявам участие в ДВУДНЕВЕН СЕМИНАР на тема:
/16 и 17/ или /30 и 31/ ЮЛИ 2009 г. /ЧЕТВЪРТЪК И ПЕТЪК/
/зачеркнете ненужното/
МЕНИДЖМЪНТ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ИНДУСТРИЯТА

Такса за участие: 447 лв., без ДДС, за 1 участник
За целта превеждаме:
За ..................................... бр. участници.

Плащането се извършва по банков път: в срок до 16.07.2009г.
Краен срок за заявки : 15 или 29.07.2009 г.

Таксите за участие в курсовете се внасят по сметката на
"ГУСВ – ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ" ЕООД:
IBAN: BG40KORP92201008075601
BIC: KORP BGSF
Банка: «Корпоративна търговска банка» АД
с платежно нареждане от ................... 2009 г. , копие от което прилагаме към талона за заявка.

Заявките за участие се изпращат до следния адрес:

"ГУСВ – ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ" ЕООД
София, 1612, бул. «Цар Борис III» № 54, тел.02/ 9425213,
факс 02/ 9522080,
E-mail: gusv_ceproed@abv.bg; stamatuzunov@abv.bg

В цената е включено:
- Разходи за лектори,
- Организационни разходи,
- Разходи за учебни материали и др.,
- 2 обяда, 4 кафе-паузи и вечеря-коктейл,
- На всеки участник се издава сертификат за преминат семинар по съответната тема.

Източник: 
“ГУСВ – Център за професионално обучение” ЕООД